De tanden moeten sterk zijn, regelmatig geplaatst en een goed schaargebit vormen. De bovensnijtanden moeten vlak over de ondertanden staan. De tanden moeten recht in de kaken staan.